Privacy Beleid/Statement CXCsoftware

Privacybeleid CCC Digital B.V.
Versie 0.6
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3-11-2020.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van CCC Digital B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn datCCC Digital B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

XR Digital Distribution B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Online betalen

Allereerst verlopen alle pagina's via een beveiligde SSL-verbinding met goede encryptie. Daarnaast zijn de betaalschermen niet in eigen beheer, maar veilig bij de betreffende betaalverwerkers.
iDEAL en Credit Card betalingen verlopen via Pay.nl, een Nederlandse betaalverwerker.
Ook zij hebben een hoge standaard op het gebied van veiligheid. Zo weet je zeker dat je veiligheid en privacy wordt gewaarborgd bij het plaatsen van een bestelling.

Bestellen en persoonsgegevens
CCC Digital B.V. slaat verder enkele persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
Om aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we wel eerst gegevens van je nodig. 
Bijvoorbeeld voor het plaatsen en onthouden van bestellingen, en het meten van onze advertenties via Google Adwords.

Voor het afleveren van je product en/of voor het aanmaken van de factuur hebben we enkele gegevens van je nodig zoals je adresgegevens en je e-mail adres en/of telefoonnummer om je van de levering op de hoogte te houden. 
Ook weten we dan wat voor aankoop je bij ons hebt gedaan, zodat we je beter van dienst kunnen zijn als je contact met ons opneemt over je bestelling.
U kunt altijd uw account verwijderen en de bestellingen anomiseren door in te loggen op uw account en te kiezen voor de delete account optie.
All uw data zal worden verwijderd en eventuele orders worden geanomiseerd.
U ontvangt per email een bevestiging van deze verwijdering.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DutchWebhosting of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CCC Digital B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden en Partners

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mihos.net. Mihos.net verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 
Mihons.net heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. 
Mihos.net is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processors
Allereerst verlopen alle pagina's via een beveiligde SSL-verbinding met goede encryptie. Daarnaast zijn de betaalschermen niet in eigen beheer, maar veilig bij de betreffende betaalverwerkers.
iDEAL en Credit Card betalingen verlopen via Pay.nl, een Nederlandse betaalverwerker.
Ook zij hebben een hoge standaard op het gebied van veiligheid. Zo weet je zeker dat je veiligheid en privacy wordt gewaarborgd bij het plaatsen van een bestelling.

Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw
gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Pay.nl's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl
bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Wij hebben met Pay.nl een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bekijk het het privacy beleid van pay.nl hier: Privacy Beleid

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent
u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review
aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die
inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en review eveneens op
de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review
te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverleningderden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Wij hebben met Webwinkelkeur een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bekijk het het privacy beleid van webwinkelkeur hier: Privacy Policy

Trustpilot
Wij verzamelen reviews via het platform van TrustPilot. Als u een review achterlaat via TrustPilot
dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. TrustPilot deelt deze gegevens met
ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. TrustPilot publiceert uw naam en woonplaats
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan TrustPilot contact met u opnemen om een toelichting op
uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres
met TrustPilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
TrustPilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. TrustPilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan TrustPilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor TrustPilot derden inschakelt.

Bekijk het het privacy beleid van Trustpilot hier: Privacy Policy

Verzending en logistiek

Email
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van SendGrid voor het uitvoeren van de Email afleveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij
uw emailadres met Sendgrid delen. Sendgrid gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendgrid onderaannemers inschakelt, stelt
Sendgrid uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Wij hebben met Sendgrid een verwerkersovereenkomst gesloten.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan CCC Digital B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. 
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet
ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. 
Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. 
Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van CCC Digital B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. 
Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/ofkopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google
gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

CCC Digital B.V. - CXCSoftware
Pannekoekstraat 89 B
3011 LD
Rotterdam 
Telefoonnummer:085-1307609
E-mailadres: info@cxcsoftware.nl